Positionering

Ieder jaar wordt op 1 juli stilgestaan bij de afschaffing van de trans-Atlantische slavernij met de Nationale Herdenking Slavernijverleden. Deze herdenking wordt georganiseerd door het NiNsee, het kenniscentrum dat kennis verzamelt, beheert en ontwikkelt van het trans-Atlantische slavernijverleden en het koloniale verleden en de doorwerking daarvan voor de Afro-Caribische gemeenschappen in Nederland vandaag.

 

Theater voor Keti Koti is een zelfstandig initiatief dat de Nationale Herdenking Slavernijverleden als uitgangspunt neemt om voorstellingen en programma’s te ontwikkelen. Om meer aandacht te genereren voor en inhoud te geven aan deze herdenking, vanuit de gedachte dat het een essentiële gebeurtenis markeert in onze geschiedenis waar we allemaal mee verbonden zijn.

 

Vanuit deze gedachte van verbondenheid willen we ook in bredere zin ruimte bieden aan voorstellingen en programma’s die kennis en besef bevorderen van het Nederlandse koloniale en slavernijverleden en de onderliggende mechanismes. Bijvoorbeeld over het onrecht in de gebieden rondom de Indische Oceaan, waaronder Indonesië en Zuid-Afrika, die onder de VOC gebukt ging onder een vergelijkbaar slavernijsysteem. In het bijzonder is er ruimte om zichtbaar te maken hoe de ontmenselijking en onderdrukking van weleer weerklank vinden in discriminatie en institutioneel racisme van vandaag.

Met Theater voor Keti Koti willen we:

  • meer inhoud geven aan het Nederlandse koloniale en slavernijverleden door het vertellen van de verhalen van deze geschiedenis en van de doorwerking van die geschiedenis in het heden

  • stimuleren dat er meer onderzoek naar deze verhalen komt en meer theaterproducties over deze verhalen worden gemaakt

  • bijdragen aan de bewustwording dat dit een geschiedenis en verantwoordelijkheid is van álle Nederlanders. Dat dit geen ver verleden is, maar dat veel Nederlanders de doorwerking van dit verleden nog dagelijks ervaren.

 

Hoe meer theaters en makers meedoen aan Theater voor Keti Koti hoe beter. Een productie in dit kader heeft altijd een verband met het Nederlandse koloniale en slavernijverleden en de doorwerking daarvan in onze huidige maatschappij. Daarbinnen zijn theaters en makers vrij om hun verhaal en hun perspectief te kiezen.

088  Keti Koti 2020  foto Jean van Linge

Ieder jaar wordt op 1 juli stilgestaan bij de afschaffing van de trans-Atlantische slavernij met de Nationale Herdenking Slavernijverleden. Deze herdenking wordt georganiseerd door het NiNsee, het kenniscentrum dat kennis verzamelt, beheert en ontwikkelt van het trans-Atlantische slavernijverleden en het koloniale verleden en de doorwerking daarvan voor de Afro-Caribische gemeenschappen in Nederland vandaag.

 

Theater voor Keti Koti is een zelfstandig initiatief dat de Nationale Herdenking Slavernijverleden als uitgangspunt neemt om voorstellingen en programma’s te ontwikkelen. Om meer aandacht te genereren voor en inhoud te geven aan deze herdenking, vanuit de gedachte dat het een essentiële gebeurtenis markeert in onze geschiedenis waar we allemaal mee verbonden zijn.

 

Vanuit deze gedachte van verbondenheid willen we ook in bredere zin ruimte bieden aan voorstellingen en programma’s die kennis en besef bevorderen van het Nederlandse koloniale en slavernijverleden en de onderliggende mechanismes. Bijvoorbeeld over het onrecht in de gebieden rondom de Indische Oceaan, waaronder Indonesië en Zuid-Afrika, die onder de VOC gebukt ging onder een vergelijkbaar slavernijsysteem. In het bijzonder is er ruimte om zichtbaar te maken hoe de ontmenselijking en onderdrukking van weleer weerklank vinden in discriminatie en institutioneel racisme van vandaag.