top of page

Ik zeg toch sorry

September t/m december 2022, Theatergroep Aluin & Raymi Sambo Maakt, Nederland.
In Ik zeg toch sorry, een spannende samensmelting van geschiedenis en actualiteit, komen zes acteurs bij elkaar om de viering van de afschaffing van de slavernij in 1863 na te spelen. Wat het inleven in deze historische personages doet met de acteurs zelf, hoe ze zich tot het onderwerp verhouden in deze tijd en of het van invloed is op hun onderlinge verhoudingen, wordt langzaam en pijnlijk duidelijk. Want al snel blijkt dat de acteurs niet altijd raad weten met het standpunt van hun personage, laat staan met de mening van hun collega’s. Wat betekent het om anno 2022 ‘sorry’ te zeggen voor iets wat zo lang geleden lijkt?


In een tijd waarin steeds meer gemeenten en organisaties openlijk excuses aanbieden voor het slavernijverleden of hun eigen rol in deze periode laten onderzoeken, richten Theatergroep Aluin en Raymi Sambo Maakt hun blik op deze periode in de geschiedenis, waarin de rollen schrijnend verdeeld waren en nog steeds zijn. En waarom blijven de excuses van de Nederlandse regering voor ons slavernijverleden uit?

bottom of page