Manifestatie

Met de manifestatie Theater voor Keti Koti komen culturele programma’s over het Nederlandse koloniale en slavernijverleden samen rond de nationale herdenking. Op 30 juni en 1 juli viert heel Nederland samen Keti Koti! In theaters en andere culturele plekken in de steden.

 

Op 30 juni en 1 juli viert heel Nederland samen Keti Koti!

Veel gezelschappen en theaters doen mee. Theater voor Keti Koti verzamelt alle voorstellingen en programma’s die op 30 juni en 1 juli spelen in het kader van de manifestatie. Door de bundeling van alle activiteiten wordt de viering groter. Op deze website zullen alle voorstellingen en programma’s te vinden zijn.

 

Eigen belevingswereld als basis voor jongerenvoorstellingen

Jongeren maken voor Theater voor Keti Koti met een professionele theatermaker of -docent een voorstelling over het slavernijverleden en de Nederlandse koloniale geschiedenis. Hun plaatselijke historie en eigen belevingswereld vormen hiervoor de basis. Onderzoek naar de doorwerking van het verleden in de levens van jongeren nu is belangrijk onderdeel van het proces. De projecten worden begeleid door Theater voor Keti Koti.

Fort Boekoe.jpeg

Ook theater- en kunstopleidingen doen mee

Theater voor Keti Koti heeft contact met alle theater- en kunstopleidingen in Nederland. Studenten worden aangemoedigd projecten te maken speciaal voor de manifestatie en opleidingen worden uitgedaagd voorstellingen en projecten te genereren gekoppeld aan de thematiek.

 

Meedoen aan Theater voor Keti Koti

Instellingen die zelf (nog) geen programma hebben kunnen meedoen met het landelijke programma. Dat kan het lezen van een bestaande theatertekst zijn, of een nieuwe tekst die speciaal voor Theater voor Keti Koti is geschreven. Ieder jaar biedt Theater voor Keti Koti een nieuwe tekst aan die op deze manier kan worden gebruikt. Belangstelling? Mail ons!

info@theatervoorketikoti.nl

Ambities voor de toekomst

De eerste editie van Theater voor Keti Koti is een pilot-editie. In het najaar evalueren wij en zetten we stappen voor verdere versteviging en groei in programmering en in organisatie.

Dit zijn enkele van onze ambities.

 

Nieuwe verhalen door nieuwe theatermakers
Theater voor Keti Koti geeft elk jaar aan enkele talentvolle nieuwe makers opdrachten voor een nieuwe voorstelling.

 

Cultuureducatie
Theater voor Keti Koti stimuleert gezelschappen en instellingen om in de maand juni een cultuureducatieprogramma over het koloniale en slavernijverleden aan te bieden aan het primair en voortgezet onderwijs.

 

Een grote voorstelling in 2023
De regering heeft, op voorstel van D66 en Groen Links, bepaald dat 2023 een herdenkingsjaar wordt voor het koloniale en slavernijverleden. In 2023 is het 150 jaar geleden dat tot slaaf gemaakten echt vrij werden, nadat de slavernij in Nederland tien jaar eerder, in 1863, officieel was afgeschaft. Theater voor Keti Koti streeft ernaar om met partners een grote muziektheatervoorstelling te creëren en zo met veel impact bij te dragen aan dit herdenkingsjaar.