top of page

Missie & Visie

Ruimte voor nieuwe verhalen

Theater voor Keti Koti wil met voorstellingen en artistieke programma’s bewustwording creëren over ons slavernijverleden en zo de betekenis van de landelijke herdenking verdiepen en de bekendheid vergroten. Door heel Nederland worden op verschillende podia verhalen van theatermakers verteld die reflecteren op die geschiedenis en de weerslag daarvan in onze samenleving van vandaag. Er is ruimte voor nieuwe verhalen en theatraal onderzoek, historisch materiaal en het optekenen van de orale geschiedenis. We willen zoveel mogelijk mensen, door heel het land, bij Theater voor Keti Koti betrekken.

 

Aandacht en erkenning

Het Nederlandse koloniale en slavernijverleden heeft invloed op het heden, in onze maatschappij en in de levens van Nederlanders van vandaag. Deze geschiedenis, en de doorwerking daarvan, is nog nauwelijks onderdeel van het collectieve Nederlandse bewustzijn, en wordt ten onrechte vaak beleefd als ‘het verhaal van die ander’. Daarom is het belangrijk dat deze geschiedenis van meer wordt gekend en erkend.

 

Verbeelding als instrument om mensen te raken

Er zijn veel onbekende verhalen over de Nederlandse koloniale en slavernijgeschiedenis. Verhalen van onrecht en leed - maar ook van trots en verzet. Het theater is de ultieme vrijdenkersplaats om verhalen te vertellen, de geschiedenis te bevragen en perspectieven te laten verschuiven. Om via de verbeelding mensen te raken en empathie op te wekken voor de ander. In het theater werken het gezamenlijk beleven en ontmoeten samen aan het begrijpen van het verleden in het heden.

 

Naast het geven van een podium aan de verhalen uit het koloniale verleden, wil Theater voor Keti Koti ook historisch onderzoek gaan stimuleren, als materiaal voor toekomstige theaterproducties.

07 - Onbekend Dame in poort.jpeg
bottom of page